Politika privatnosti

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Vip mobil prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa stanovanja
 • IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Vip mobil koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 1. Kreiranje korisničkih naloga
 2. Pružanje osnovnih usluga
 3. Obrada transakcija
 4. Komunikacija sa korisnicima
 5. Ponude novih proizvoda i usluga
 6. Druge svrhe
 7. Isporuka robe

Vip mobil podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno:

 • Na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha.
 • Jer je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.
 • Jer je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Vip mobil kao rukovaoca.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju:

 • Zaposleni u Vip mobil u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, u cilju ispunjenja svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija, komunikacije sa Vama kao korisnikom, ponude novih proizvoda i usluga, i druge svrhe).
 • IT podrška u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenje svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija).
 • Kurirske službe u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenje svrhe obrade (isporuke robe).

Zaštita podataka

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, Vip mobil sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigao odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

Vip mobil štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita i druga odgovarajuća tehnološka i informatička zaštita.

Vip mobil je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. Vip mobil izvršava regularne provere i skeniranja da osigura da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

Sistem korisničkih uloga

Pristup prikupljenim podacima o ličnosti je u Vip mobil omogućen samo onima koji imaju pravni osnov za njihovu obradu, uz odgovarajuću evidenciju svakog pristupa i eventualnog ažuriranja.

Sistemom korisničkih uloga su definisani odgovarajući nivoi prava pristupa prikupljenim podacima o ličnosti. Sistem korisničkih uloga precizno definiše najpre kojim podacima korisnik kome je dodeljena određena uloga uopšte može da pristupi, a zatim i na koji sve način može da ih obrađuje. U ovom slučaju, korisnici su zaposleni, IT podrška i kurirske službe.

Korisničke uloge koje su namenjene zaposlenima usaglašene su sa njihovim ulogama u poslovnim procesima, odnosno sa opisima njihovih poslova, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Zaposlenima, IT podršci i Kurirskim službama omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju.

Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmenu i brisanje podataka, je omogućeno samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Vip mobil čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza, u skladu sa članom 24 Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Vip mobil ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Vip mobil ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Vip mobil vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u sledeće države:

 • Nemačka (server web prodavnice). Navedeni transfer se vrši isključivo radi skladištenja podataka i podacima ima pristup isključivo Vip mobil.

Informacije o internet stranici Vip mobil, Facebook stranici Vip mobil i Instagram stranici Vip mobil

Ove informacije se odnose samo na našu veb stranicu na [link na vašu veb stranicu]. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o odgovarajućem rukovanju vašim podacima.

Koje lične podatke sakupljamo i zašto ih sakupljamo

Komentari

Kada ostavljate komentare na našoj internet stranici, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, a takođe i Vašu IP adresu i niz korisnika korisničkog agenta za pomoć pri otkrivanju spama.

Mediji

Ako postavljate fotografije na internet stranicu, trebalo bi da izbegnete učitavanje slika pomoću ugrađenih podataka o lokaciji (EKSIF GPS), budući da drugi posetioci internet stranice mogu preuzeti i izvući podatke o lokaciji iz fotografija.

Kontakt forma

Ako koristite naš kontaktni obrazac da nam pošaljete poruku, mi ćemo koristiti informacije u obrascu samo da bi odgovorili na pitanje i kontaktirali vas u vezi sa vašim upitima. Informacije koje pružate preko našeg kontakt formulara neće se obrađivati na bilo koji drugi način i samo će se koristiti za komunikaciju u vezi sa vašim pitanjima.

Ugrađeni sadržaj sa drugih web stranica

Članci na našoj internet stranici mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. Video zapise, fotografije, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica se ponaša na isti način kao da je posetilac posetio drugu internet lokaciju.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Upotreba vaših podataka

Vip mobil primenjuje princip ekonomičnosti podataka, tj. svi prikupljeni podaci su nam potrebni za ispunjavanje odgovarajuće svrhe, i za svrhe osim navedene isti se neće koristiti.

Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon završetka obrade, vaši podaci će biti izbrisani. Nakon isteka zakonske obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njihovu daljnju upotrebu.

Izvori podataka

Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujući i preko uređaja koje koristite).

Prenos podataka u treće zemlje

Podaci se prenose na treće zemlje izvan Evropske unije. To se radi na osnovu zakonski propisanih ugovornih propisa koji imaju za cilj osiguranje adekvatne zaštite vaših podataka i na koje se možete konsultovati na zahtev.

Datoteke sa beleškama

Kada posetite našu internet stranicu, prvo se čuvaju sledeći podaci: vaša IP adresa (isključivo za zaštitu naših sistema), udaljeni host, prenosi podataka, stranica za upućivanje, kao i datum i vreme. Pored toga, čuvacemo korisničko sredstvo, pregledač i operativni sistem, u cilju optimizacije. Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

Informacije o kolačićima

Detaljnije informacije o kolačićima i o politici upotrebe kolačića pogledajte našu: [link na politiku upotrebe kolačića].

Newsletter

Naša internet stranica nudi elektronski bilten na koji se možete dobrovoljno prijaviti i odjaviti u bilo koje vreme. Vaša e-adresa će se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Primaoci podataka

 • Google Analytics: Naša internet stranica koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. (“Google”). Google analitika koristi “kolačiće”, Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući i vašu IP adresu) će se preneti na Google server u Sjedinjenim Državama i tamo se čuvati. Google će koristiti ove informacije da proceni vašu upotrebu internet stranice, da sastavlja izveštaje o aktivnostima internet stranice za operatere internet stranice i da pruži druge usluge vezane za aktivnosti internet stranice i korišćenje interneta. Google može preneti ove informacije i na treće strane ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće povezivati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim Google podacima pod bilo kojim okolnostima. Možete da sprečite instalaciju kolačića tako što ćete podesiti softver pretraživača shodno tome. Možete odbiti prikupljanje i korišćenje vaše IP adrese od strane Google analitike u bilo koje vreme, s tim što odbijanje ima pravnu snagu od momenta odbijanja i ne deluje retroaktivno. Dodatne informacije možete pronaći na: [link na stranicu za odbijanje Google Analytics].

 • Facebook i Instagram: Takođe možemo koristiti komunikacijske alate sa društvene mreže na Facebooku i Instagramu. [Ovde možete dodati više informacija o upotrebi ovih alatki, uključujući i linkove do politika privatnosti i opcije odbijanja.]

Vaša Prava

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Pravo da od Vip mobila zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 • Pravo da od Vip mobila zahtevate ograničenje obrade,
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
 • Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku
 • Pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;

Na Vaš zahtev, Vip mobil će dostaviti Vam kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. Vip mobil može zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Vip mobila na sledeće načine: Adresa, Email, Telefon - [Vaša adresa, email i telefon za kontakt].

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.